خوش آمدید

متقاضیان گرامی می بایست قبل از ارائه وثبت درخواست در سامانه به نکات ذیل عنایت نمایند:

1- با توجه به کثرت درخواست ها و متقاضیان  واز طرفی محدودیت های موجود در تخصیص وافزایش سهمیه ، قطعا اجابت کلیه درخواست ها میسر نمی باشد.

2- شرایط و اولویت هایی که برای ارائه درخواست وهمچنین دررسیدگی به آنها مدنظر خواهد بود بشرح ذیل اعلام میگردد:

الف الف – کلیه متولیدین 1352 و ما بعد که محدوده تاریخ وقوع عقد رسمی ودائمی برای مشمولین فقط کلیه ازدواج های ثبت شده در 6 ماهه دوم سال 1392 و 6 ماهه اول سال 1393 می باشد.

ب- چنانچه زوجین یا احدی از آنان دارای کارت ثبت نامی عمره میباشند، حتما مراتب را در سامانه ثبت نمایند.بدیهی است  اولویت با افراد دارای کارت ثبت نامی می باشند.

ج- متقاضیان با توجه به محل سکونت ، استان اعزام را تعیین نمایند . بدیهی است اولویت با افراد بومی در هراستان می باشد.

3- تعیین مدت زمان برای قبول وارائه درخواست ها ، رسیدگی ، پاسخگوئی و اطلاع رسانی از طریق سامانه ، مستقیما از سوی دفتر حج وزیارت استان خواهد بود

4- کلیه درخواست ها به تفکیک هر استان از سوی مدیریت حج وزیارت استان مربوط رسیدگی ، کنترل و برابر اولویت های مربوط تصمیم گیری و نحوه،چگونگی مراجعه وارائه مدارک برای افراد پذیرفته شده از سوی استان به افراد اعلام خواهد شد.

5- برای پیگیری درخواست به هیچ وجه  به دفاتر حج و زیارت مراجعه ننمایید.

6- متقاضیان با شماره کد ثبتی و پیگیری میتوانند در همین سامانه از وضعیت درخواست خود مطلع گردند.

7- تشرف پذیرفته شدگان در محدوده زمانی خواهد بود که مدیریت استان تعیین می نماید.

8- ثبت درخواست در سامانه مطلقا تعهدی برای اعزام افراد در عمره جاری وحتی برای سنوات بعد را نخواهد داشت.